Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zaproszenie na warsztaty edukacyjne dla osób niepracujących

Klub Integracji Społecznej w Brzeszczach prowadzi nabór
na warsztaty edukacyjne dla osób niepracujących, poszukujących zatrudnienia

Zajęcia będą prowadzone w grupach i obejmą niżej przedstawioną tematykę:

  • „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” – warsztaty wzmacniające umiejętność słuchania i komunikacji, przydatne nie tylko w procesie poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, ale również z życiu prywatnym i kontaktach społecznych.
  • „Jak nas widzą, tak nas piszą, czyli wizerunek przysłowiem malowany” – warsztaty autoprezentacji, czy nauka umiejętności prezentowania siebie w sposób jak najbardziej atrakcyjny.
  • „Lubię siebie” – warsztaty z zakresu identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, poznawania własnej niepowtarzalności, wzmacniania swoich zalet i radzenia sobie z słabościami.
  • „Nie odkładaj życia na później” – warsztaty motywacyjne.
  • „Jak sobie pościelisz…” – warsztaty wzmacniające sprawczość, samodzielność, poczucie odpowiedzialności za własne działania.
  • „Bez pracy nie ma kołaczy” – warsztaty z zakresu skutecznego korzystania z ofert rynku pracy, minimalizowania skutków uciążliwości poruszania się po tym obszarze.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach.
Zgłoszenia na warsztaty do końca lutego 2016 r. !!!
Zgłoszenia przyjmują pracownicy Klubu Integracji Społecznej w dniach i godzinach urzędowania (były Dom Górnika, wejście od strony targu, III piętro, pok.310)

Ułatwienia dostępu