Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: przeprowadzeniu warsztatów aktywnej profilaktyki zdrowotnej dla seniorów – uczestników projektu „Teraz seniorzy”.

PDF Specyfikacja zapytania (160KB)

Ułatwienia dostępu