Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na utrzymanie czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
PDF Specyfikacja (247KB)

Ułatwienia dostępu