Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie psychoterapii dla osób i rodzin, w tym osób dotkniętych przemocą w 2017r., w formie umowy cywilno – prawnej.
PDF Specyfikacja (202KB)

Ułatwienia dostępu