Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro.
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na prowadzeniu psychoterapii dla osób i rodzin, w tym osób dotkniętych przemocą, w formie umowy cywilno – prawnej.

Szczegóły w załączonym pliku PDF

ikona pdf Specyfikacja ogłoszenia (71KB)

Ułatwienia dostępu