Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć animacyjnych w ramach jednego spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, dzieci i ich rodziców w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie umowy cywilno – prawnej

ikona pdf Specyfikacja zapytania (367KB)

Ułatwienia dostępu