Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: przeprowadzeniu treningu kompetencji społecznych dla osób dorosłych – uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach „Teraz seniorzy”

PDF Specyfikacja zapytania (160KB)

Ułatwienia dostępu