Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe: Asystent osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach składa kolejne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:
usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Ułatwienia dostępu