Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe: usługi opieki wytchnieniowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach składa kolejne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:
usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Ułatwienia dostępu