Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Link do BIP

ikona pdf Zapytanie ASYSTENT 2023

ikona pdf Załącznik nr 1 Odpowiedź na zapytanie

ikona pdf Załącznik nr 2 Oświadczenie

Ułatwienia dostępu