Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zgłoś się do programu teleopieki – rozpoczynamy rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.


Zapraszamy do udziału w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do opieki na odległość.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Więcej informacji na stronie: https://ops.brzeszcze.pl/programy-i-dotacje-z-budzetu-panstwa/2022-rok/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022/

Ułatwienia dostępu