Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Zima 2021/2022”

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brzeszcze.

Zwracamy do mieszkańców gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2021/2022 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, telefon całodobowy 32/700-87-28 lub do Komisariatu Policji – 997, 47/83-26-400.

Ułatwienia dostępu