Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zmiana godzin otwarcia punktu z pomocą rzeczową

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od dnia 09.05.2022 r. ulegają zmianie dni
otwarcia punktu z pomocą rzeczową dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z uwagi na trwający konflikt zbrojny.

 

Punkt czynny będzie dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek: 900  – 1300

Środa: 12 00 – 1600

 

Ułatwienia dostępu