Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Od 09.06.2021r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty (Dz. U. z 2021r. poz. 952) . Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny, niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny, tak jak w aplikacji mKDR. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Ułatwienia dostępu