Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. Poz. 11)

Najważniejsze zmiany:

  • definicja dochodu,
  • kryterium dochodowe
  • dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał najemcom albo podnajemcom tylko, jeśli zamieszkują w danym lokalu.
  • dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
  • nie będzie wymagana faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłą wodę lub gaz przewodowy
  • obowiązywać będą nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.

Zmiany dotyczą wniosków złożonych od 1 lipca br.

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka, pokój 206 lub na stronie internetowej: https://ops.brzeszcze.pl/dodatki-mieszkaniowe/informacje-ogolne/

Ułatwienia dostępu