Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Ciepłej, rodzinnej atmosfery.
Spokoju Ducha.
Pomyślności, zdrowia i radości w Nadchodzącym Roku 2022 !

Dyrekcja i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Ułatwienia dostępu