Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016, dla osób posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, wydawanych przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w godzinach pracy Ośrodka.
Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej, to: 771 zł -dla osoby w rodzinie, 951 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Odbiór żywności:
w dniach 10.XII, 12.XII, 13.XII, 14.XII.2016r
w godzinach: 9.00 – 17.00
miejsce odbioru żywności: Brzeszcze, ul. Górnicza 7

Informacja o wyborze ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje o wyborze ofert na realizacje usług:

PDF Przedmiot zamówienia: współprowadzenie grupy wsparcia dla wolontariuszy w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie umowy cywilno – prawnej (124KB)

PDF Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy o tematyce pedagogiki zabawy w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie umowy cywilno – prawnej (124KB)

Ogłoszenie „Zima 2016/2017″

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się do mieszkańców Gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2016/2017 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy o zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, nr tel. 032/21-11-251 (dni robocze) lub do Komisariatu Policji – 997 (całodobowo).

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Brzeszcze.
W sprawie przyjęcia do Schroniska można zgłaszać się do Ośrodka w dni robocze w godz. pracy, t.j. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 do 17.00 w środy i od 7.00 do 13.00 w piątki lub do Schroniska w godz. od 15.00 do 7.00 dnia następnego.
W godzinach pracy Schroniska czynny jest telefon 574-697-236.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o ofertę cenową na wykonanie usług:

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 01 listopada 2016 r. zmieniają się wysokości zasiłków rodzinnych wraz z niektórymi dodatkami do zasiłków rodzinnych.

Wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, będą wynosić odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.