Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2022-2031

 

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031

 

Wynik ostatnich konsultacji społecznych

 

Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 9 – 16 grudnia 2022 r.

 

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji (w wersji edytowalnej) i dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, którą publikuje się:

 1. na stronie internetowej Gminy Brzeszcze https://brzeszcze.pl/
 2. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy społecznej https://ops.brzeszcze.pl/
 3. w formie obwieszczenia na terenie gminy.

 

Formularz ankiety w wersji papierowej udostępnia się w:

 1. informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu
 2. sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki

 

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag/propozycji można składać w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031 można składać za pomocą wypełnionej ankiety według opublikowanego wzoru w następujący sposób:
a) informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu

 1. sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej/OPSBrzeszcze/skrytkaESP

 

 

 

Konsultacje społeczne do projektu części  V. Założenia, wizja, misja oraz cele w obszarze zintegrowanej polityki społecznej Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031

Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 11 lipca 2022 roku do dnia 22 lipca 2022 roku.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z ankietą (w wersji edytowalnej) i dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji publikuje się:
a) na stronie internetowej Gminy Brzeszcze https://brzeszcze.pl/

 1. b) na stronie internetowej Ośrodka Pomocy społecznej https://ops.brzeszcze.pl/
  c) w formie obwieszczenia na terenie gminy.

 

Formularz ankiety w wersji papierowej udostępnia się w:

 1. a) informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu
 2. b) sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki

 

Uzupełnioną ankietę można składać w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu części projektu części  V. Założenia, wizja, misja oraz cele w obszarze zintegrowanej polityki społecznej Strategii można składać za pomocą wypełnionej ankiety według opublikowanego wzoru w następujący sposób:
a) informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu

 1. b) sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki
 2. c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej/OPSBrzeszcze/skrytkaESP

 

Pliki do pobrania:

 

Konsultacje społeczne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Brzeszcz oraz zainteresowane instytucje do udziału w konsultacjach do do projektu części IV (Analiza strategiczna) Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031. Uwagi oraz sugestie do projektu części IV Strategii można zgłaszać do 20 czerwca 2022 roku.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach koordynuje realizację prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2022-2031, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie badań celem dokonania diagnozy problemów społecznych występujących w Naszej Gminie.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety do 26 października 2021r. https://forms.gle/QmBpHhXWhxo1fXVP8
Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 • ikona pdf STRATEGIA-ROZWIAZYWANIA-PROBLEMOW-SPOLECZNYCH-DLA-GMINY-BRZESZCZE-2016-2021

Raporty z realizacji Strategii

 

Raport 2017
Raport 2018
Raport 2019
Raport 2020
       Raport 2021
       Raport 2022
       Raport 2023
Ułatwienia dostępu