Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ogłoszenia o zanieczyszczeniu powietrza


26/04/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


21/03/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


20/03/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


14/03/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


01/03/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


28/02/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


16/02/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

ikona pdf Komunikat PDF


30/01/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
ikona pdf Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza PM10 30.01.2024


29/01/2024 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
ikona pdf Komunikat PDF

Ułatwienia dostępu