Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Koperty Życia”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze do odbioru „KOPERTY ŻYCIA”.

Koperty życia wydawane są nieodpłatnie.

„KOPERTA ŻYCIA” to specjalna plastikowa koperta zapinana na zatrzask, w której umieszcza się kartę informacyjną do wypełniania u lekarza najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia seniora, o przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numer pesel. Informacje zawarte w „KOPERCIE ŻYCIA” mają za zadanie pomóc służbom medycznym – ratowniczym udzielić pomocy w sytuacji, gdy może być utrudniony kontakt z Seniorem wymagającym interwencji medycznej.

„KOPERTA ŻYCIA” ma być przechowywana w lodówce, czyli w miejscu łatwo widocznym i dostępnym. Lodówkę oznacza się specjalnym magnesem, który jest dołączony do „KOPERTY ŻYCIA”.

Miejsce odbioru „KOPERTY ŻYCIA”:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy Ośrodka na I piętrze w pokoju numer 109 lub u pracowników socjalnych (I piętro, pokój nr 104; II piętro, pokój nr 207, 214, 217) lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 205).

Ułatwienia dostępu