Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Aktualności

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom

Czytaj więcej
Ułatwienia dostępu