Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

O Centrum

CENTRUM WOLONTARIATU W BRZESZCZACH

Pierwsze kroki w organizowaniu wolontariatu stawialiśmy w 2006 roku. Centrum Wolontariatu w Brzeszczach formalnie funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach od 2009 roku.

Centrum Wolontariatu działa w trzech obszarach:

 • Jest Punktem Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, z którego usług korzystać mogą zarówno wolontariusze jak i instytucje, organizacje chcące podjąć współpracę z wolontariuszami, zapewnia szkolenia i doradztwo z zakresu wolontariatu również ponad lokalnie. (adresatami szkoleń i spotkań są kandydaci na wolontariuszy, koordynatorzy wolontariatu, rodzice wolontariuszy, przedstawiciele instytucji i in.).
 • Promuje wolontariat i wszystkie wartości związane z wolontariatem, pracę dla dobra drugiego człowieka, a także zdobywanie doświadczeń, będących fundamentem aktywności zawodowej w przyszłości. Tradycją stało się, że w grudniu każdego roku świętujemy w Brzeszczach Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W 2012 r. zostało nagrodzonych 165 wolontariuszy współpracujących z instytucjami w Brzeszczach i Osieku
 • Wraz z Partnerami współrealizuje programy środowiskowe – pomoc rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne, starsze, samotne w prowadzeniu gospodarstwa domowego, towarzyszenie i pomoc w nauce dzieciom, organizowanie czasu wolnego

Centrum Wolontariatu stawia sobie za cel:

 • rozwój i promocję idei wolontariatu na terenie miasta i gminy Brzeszcze,
 • wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej,
 • zapewnienie profesjonalnej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi a wolontariuszami,
 • animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie działań wolontarystycznych.

Centrum Wolontariatu zaprasza do biur:

 • W Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, pok. nr 8 w godzinach pracy koordynatora Centrum (p. Beata Komendera,) tj.:
  poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 930 i od 1330 do 1500
  środa w godz. od 700 do 1000 i od 1500 do 1700
  piątek w godz. od 1100 do 1300
  tel.: 32/ 21 11 251 lub kom. 791 33 44 51
  https://ops.brzeszcze.pl/centrum-wolontariatu
 • W Ośrodku Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, Pracownia ORANGE w godzinach pracy specjalisty ds. wolontariatu – p. Agata Kozak, tj.:
  poniedziałek w godz. 1700 – 2100
  wtorek w godz. 1500 – 2000
  środa, czwartek, piątek w godz. 900 – 1200
  tel.: 791 33 44 51
  https://www.facebook.com/wolontariat.brzeszcze

Więcej na temat organizowania wolontariatu w Brzeszczach i okolicach w poniższych prezentacjach do pobrania:

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy

Ułatwienia dostępu