Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

O Centrum

CENTRUM WOLONTARIATU W BRZESZCZACH

Pierwsze kroki w organizowaniu wolontariatu stawialiśmy w 2006 roku. Centrum Wolontariatu w Brzeszczach formalnie funkcjonowało w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach od 2009 roku.

Centrum Wolontariatu działało w trzech obszarach:

  • Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, z którego usług korzystać mogli zarówno wolontariusze jak i instytucje, organizacje chcące podjąć współpracę z wolontariuszami, zapewniało szkolenia i doradztwo z zakresu wolontariatu również ponad lokalnie. (adresatami szkoleń i spotkań byli kandydaci na wolontariuszy, koordynatorzy wolontariatu, rodzice wolontariuszy, przedstawiciele instytucji i in.).
  • Promocja wolontariatu i wszystkich wartości związanych z wolontariatem, pracę dla dobra drugiego człowieka, a także zdobywanie doświadczeń, będących fundamentem aktywności zawodowej w przyszłości. Tradycją stało się, że w grudniu każdego roku świętowalismy w Brzeszczach Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
  • Programy środowiskowe realizowane wraz z Partnerami– pomoc rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne, starsze, samotne w prowadzeniu gospodarstwa domowego, towarzyszenie i pomoc w nauce dzieciom, organizowanie czasu wolnego

Centrum Wolontariatu stawiało sobie za cel:

  • rozwój i promocję idei wolontariatu na terenie miasta i gminy Brzeszcze,
  • wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej,
  • zapewnienie profesjonalnej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi a wolontariuszami,
  • animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie działań wolontarystycznych.

 

 

Życzymy miłej lektury 🙂

Ułatwienia dostępu