Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Organizacja szuka wolontariusza

W przypadku zamiaru podjęcia współpracy z wolontariuszem proszę zgłosić taką informację sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 700- 1500, w środy w godz. 700- 15.00 oraz w piątki w godz. 7.00-13.00 podając numer telefonu kontaktowego. Koordynator niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

Ułatwienia dostępu