Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Polecamy

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania publikacji:

ikona pdf Prowadzenie wolontariatu w OPS”” (5,2 MB)

Skrypt „Prowadzenie wolontariatu w OPS” (red. Marta Urban-Burdalska) powstał w wyniku projektu „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach”, który był realizowany w 2010 roku przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzącym Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Główni partnerzy projektu to: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz MOPS Olsztyn.

Publikacja zawiera cenne wskazówki dla instytucji pomocy społecznej na temat sposobu organizowania i prowadzenia wolontariatu osób bezrobotnych, możliwości pozyskania środków na działania ochotników w ramach POKL. Porusza także kwestie międzynarodowego wolontariatu młodzieżowego w odniesieniu do pomocy społecznej. Dla praktyków interesujące będą na pewno informacje zamieszczone w ostatnim rozdziale publikacji, zawierającym „dobre praktyki” w prowadzeniu wolontariatu przez OPS. Autorka pozyskała do współpracy 4 różne ośrodki pomocy społecznej z całe Polski, które działają z powodzeniem już od kilku lat w obszarze pracy ochotniczej. Dodatkowym atutem publikacji jest udostępnienie przez OPS-y wypracowanej przez nich i używanej na co dzień dokumentacji.

Projekt „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach” był dofinansowany przez Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Więcej o projekcie na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz zakładka „realizowane projekty”.

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania prezentacji:

ikona pdf Szkoła jako partner w działaniach wolontariackich OPS (54,6MB).

W prezentacji znajdziecie Państwo wiele przykładów „dobrych praktyk” realizowanych przez młodzież szkolną.

Przydatne linki:

http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.e-wolontariat.pl/

 

Ułatwienia dostępu