Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Wolontariusz szuka organizacji

W przypadku chęci podjęcia pracy wolontarystycznej proszę wypełnić:

ikona pdf kwestionariusz zgłoszenia wolontariusza (189KB)

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna:

ikona pdf zgoda terminowa opiekuna prawnego (71KB) lub
ikona pdf zgoda długoterminowa opiekuna prawnego (71KB)

Wypełnione kwestionariusze proszę złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500 w środy w godz. 700- 1700 lub też bezpośrednio u koordynatora Centrum Wolontariatu – p. Beaty Komendera

Ułatwienia dostępu