Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wolontariusz szuka organizacji

W przypadku chęci podjęcia pracy wolontarystycznej proszę zgłosić taką informację sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 700- 1500, w środy w godz. 700- 15.00 oraz w piątki w godz. 7.00-13.00 podając numer telefonu kontaktowego. Koordynator niezwłocznie skontaktuje się z Państwem. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Ułatwienia dostępu