Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

DODATEK OSŁONOWY OD 4 STYCZNIA 2022 R.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, od dnia 4 stycznia 2022 r.  będzie można ubiegać się o świadczenie pieniężne, które ma rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu ziemnego czy cen podstawowych produktów spożywczych dla rodzin mniej zamożnych.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od 4 stycznia 2022 r.:

tradycyjnie, tj. w formie papierowej: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze – pok. nr 211 tel. (32) 70-08-714.

elektronicznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach lub tutaj.

 

 

Ułatwienia dostępu