Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFOLINIA DLA SENIORÓW

INFOLINIA DLA SENIORÓW

Infolinia dla seniorów uruchomiona przez Wojewodę Małopolskiego działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:30.
Numer kontaktowy: 12/392 11 10.
Ułatwienia dostępu