Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro w przedmiocie: dostawa kserokopiarki do realizacji zamówienia wybrano firmę COPY FELIX z Krakowa.

Ułatwienia dostępu