Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Korzyści

Mediacja jest procesem, w którym dochodzi do rozładowania negatywnych, napiętych emocji. Nie ma w niej osób przegranych. Negocjując, każdy jest wygrany – może przedstawić swój punkt widzenia, dochodzić swoich praw, czuć się wysłuchanym i zrozumianym. Najważniejsze jest to, że strony w postępowaniu mediacyjnym:

 1. Wspólnie rozwiązują dany spór a nie przez instytucje lub inne osoby
 2. Zamieniają walkę na działanie w celu rozwiązania wspólnego problemu
 3. W perspektywie czasu utrzymują wzajemnie relację
 4. Zaczynają rozumieć przyczynę i konsekwencje własnego zachowania
 5. Otrzymują zadośćuczynienie i realne jego dotrzymanie

Korzyści płynące z mediacji dla osoby pokrzywdzonej:

 1. Wyzbycie się lęku przed sprawcą
 2. Uzyskanie informacji o pobudkach jakimi kierował się sprawca
 3. Wyrażenie gniewu
 4. Odreagowanie emocji
 5. Poczucie partnerstwa w rozstrzyganiu sporów
 6. Współtworzenie porozumienia

Korzyści płynące z mediacji dla sprawcy:

 1. Zrozumienie wyrządzonej krzywdy.
 2. Potrzeba zadośćuczynienia.
 3. Odreagowanie emocji.
 4. Zapewnienie współdecydowania o własnej sprawie i osobie.
 5. Szansa uniknięcia napiętnowania i surowych sankcji.
Ułatwienia dostępu