Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Mediacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację. Jeżeli jesteś zaangażowany w konflikt z osobą bliską – z mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej – zgłoś się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu, który umożliwi Ci kontakt z koordynatorem ds. mediacji rodzinnych.
Mediacje rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach mają na celu rozwiązywanie sporów szczególnie wśród rodzin z małoletnimi dziećmi, osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych.

Konflikty między nami są nieuniknione. Mediacja, pomagają w przywróceniu ładu i równowagi, angażuje uczestników do współpracy w celu rozwiązania problemu.

Mediacje rodzinne to procedura rozwiązywania konfliktu, w której bezstronna, neutralna trzecia strona towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień, pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu interesów, wypracowaniu wzajemnie akceptowanego porozumienia. Mediacje rodzinne są zatem sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie i dotyczą najczęściej problemów rodzinnych.

Koordynator ds. Mediacji rodzinnych może pomóc w konflikcie:

  • małżonek – małżonek
  • rodzic – dziecko (nastolatek, dorosłe dziecko)
  • dziecko (dorosłe) – rodzic
  • rodzic – opiekun prawny
  • rodzeństwo -rodzeństwo
  • synowa (zięć) – teściowa (teść)

Jeżeli jesteś zainteresowany mediacją rodzinną zgłoś się do pracownika socjalnego i wypełnij wniosek o przeprowadzenie mediacji (PDF, 72KB).

Celem uruchomienia pełnej procedury mediacyjnej należy:

  1. Skontaktować się z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu.
  2. Wypełnić wszystkie wymagane pola zamieszczone we wniosku.
  3. Złożyć własnoręczny podpis na wypełnionym egzemplarzu wniosku.
Ułatwienia dostępu