Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

32-620 Brzeszcze
ul. Mickiewicza 6
Tel (32) 21-11-251, (32)73-73-213, (32)70-08-710
e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl
ePUAP: /OPSBrzeszcze/skrytka
Ośrodek czynny jest
w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 15.00
w środę od 7.00 do 17.00
w piątek od 7.00 do 13.00

Dyrektor

mgr Ewa Zarycka-Nikiel przyjmuje strony
w poniedziałek od 14.30 do 15.30
w środę od 9.00 do 10.00

Dział Usług Opiekuńczych

Jadwiga Stolarska, przyjmuje strony
w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
w środę od 7:00 do 17:00
w piątek od 7:00 do 13:00

Dział Pomocy Środowiskowej

mgr Agnieszka Czyżycka, przyjmuje strony
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
w środę od 7.00 do 17.00
w piątek od 7 do 13.00

Dział Świadczeń Rodzinnych

mgr Małgorzata Siuta, przyjmuje strony:
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek:8.00-14.00
Środa: 10.00-17.00
czwartek ———–
Piątek:8.00-13.00

Dodatki Mieszkaniowe i Dodatki Energetyczne

mgr Marta Rozmus, przyjmuje strony:
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek:8.00-14.00
Środa: 10.00-17.00
czwartek:———-
Piątek:8.00-13.00

Karta Dużej Rodziny i Dodatek Osłonowy

mgr Marta Rozmus, przyjmuje strony:
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek:8.00-14.00
Środa: 10.00-17.00
czwartek:———-
Piątek:8.00-13.00

Psycholog/Psychoterapeuta

mgr Agnieszka Fabiś
przyjmuje klientów OPS po ustaleniu wizyty w sekretariacie:
w czwartek 8.00 do 13.00

Radca Prawny

mgr Jolanta Szczotka
przyjmuje klientów OPS ze skierowaniem od pracownika socjalnego:
w poniedziałek od 13.00 do 16.00

Schronisko dla osób bezdomnych

Marcin Maciejewski

Inspektor Ochrony Danych

iod@ops.brzeszcze.pl

Ułatwienia dostępu