Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

32-620 Brzeszcze
ul. Mickiewicza 6
Tel (32) 21-11-251, (32)73-73-213, (32)70-08-710
sekretariat@ops.brzeszcze.pl
Ośrodek czynny jest
w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 15.00
w środę od 7.00 do 17.00
w piątek od 7.00 do 13.00

Dyrektor

mgr Ewa Zarycka-Nikiel przyjmuje strony
w poniedziałek od 14.30 do 15.30
w środę od 9.00 do 10.00

Sekcja Opieki nad Chorym w Domu

Jadwiga Stolarska, przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00

Dział Pomocy Środowiskowej

mgr Magdalena Skut, przyjmuje strony:
w czwartek od 14.00 do 15.00

Dział Świadczeń Rodzinnych

mgr Bogumiła Wójcik, przyjmuje strony:
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 13.00
w środę od 7.00 do 17.00

Dodatki Mieszkaniowe i Dodatki Energetyczne

mgr Marta Rozmus, przyjmuje strony
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
w środę od 7.00 do 17.00
w piątek od 7.00 do 13.00

Karta Dużej Rodziny

mgr Marta Rozmus, przyjmuje strony
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
w środę od 7.00 do 17.00
w piątek od 7.00 do 13.00

Konsultant Psycholog

mgr Agnieszka Fabiś
przyjmuje klientów OPS po ustaleniu wizyty w sekretariacie:
w czwartek 8.00 do 13.00

Radca Prawny

mgr Jolanta Szczotka
przyjmuje klientów OPS ze skierowaniem od pracownika socjalnego:
w poniedziałek od 13.00 do 16.00

Schronisko

Maria Sporysz, przyjmuje strony:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Inspektor Ochrony Danych

iod.ops.brzeszcze@gmail.com

Ułatwienia dostępu