Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Pomoc psychologiczna i prawna w PCPR

W 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu rozpoczęło współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych, w ramach której, na terenie Oświęcimia, oferowane będą świadczenia specjalistyczne w zakresie szerszym niż dotychczas, w szczególności pomoc psychologiczna i prawna.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. Pomoc jest bezpłatna, a specjaliści gwarantują profesjonalizm i dyskrecję.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Środy 15:00-19:00
Czwartki 15:00-19:00

POMOC PRAWNA
Środy 15:00-18:00
Czwartki 15:00-19:00

Ponadto, w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, możliwa jest również pomoc w zakresie:
• mediacji,
• pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych,
• pokrywania kosztów kształcenia,
• udzielenia czasowego schronienia,
a także całodobowa infolinia dostępna pod numerem: (12) 421 22 88.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji klientom Państwa Jednostki oraz podmiotom współpracującym.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Bema 4 lub pod numerem telefonu (33) 842 23 29.

Ułatwienia dostępu