Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Pastuszka – Fahie Anna

Starszy pracownik socjalny.

Przyjmowanie stron:

Praca w siedzibie Ośrodka:                                                     Praca w terenie:
pon-czw: 7.00-11.00                                                                     pon, wt, czw: 11.00-15.00
pt: 11.00-13.00                                                                                 śr: 11.00-17.00
                                                                                                                 pt: 7.00-11.00

Rejon:

Górnicza, Krótka, Matejki, Urbana, Parkowa, Partyzantów, Sienkiewicza;

Teren związany z miejscem osób kierowanych, umieszczonych w domach pomocy społecznej i ich rodzin.

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu