Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

Tokarz Halina

Specjalista pracy socjalnej
Koordynator ds. wspierania rodziny.

Przyjmowanie stron:

Praca w siedzibie Ośrodka:                                                     Praca w terenie:
pon-czw: 7.00-11.00                                                                     pon, wt, czw: 11.00-15.00
pt: 11.00-13.00                                                                                 śr: 11.00-17.00
                                                                                                                 pt: 7.00-11.00

Rejon:

Bojowników Ruchu Oporu, Budy, Bór, Gwarków,
Harmęska, Klonowa, Konopnickiej, Kościuszki (domy prywatne), Łokietka, 1-go Maja, Żwirki i Wigury,
Ofiar Oświęcimia, Pankowicka, Powstańców W-wy, Szymanowskiego, Królowej Jadwigi

 

Ułatwienia dostępu