Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

ikona pdf Samodzielność Aktywność Mobilność – Dostępne mieszkania

Dostępne mieszkania

 

 

 

Ułatwienia dostępu