Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Projekt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców gminy Brzeszcze do udziału w Programie Aktywności Lokalnej „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szereg z zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, zawodowych i życiowych, w tym rodzicielskich oraz działania środowiskowe o charakterze społecznym i kulturalnym.

Formy wsparcia określone zostaną przez, specjalistę indywidualnie dla uczestnika projektu. Osoby, które ukończą udział w projekcie mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez wprowadzenie w życie nabytych umiejętności.

Dla dzieci uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia zapewniamy opiekę w punkcie opieki „PLASTUŚ III” (do 5 godzin dziennie w dni robocze).

Bądź aktywny – zmień siebie i swoje otoczenie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro pokój nr 310, 311 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania; pn., wt., czw. 7:00-15:00, śr. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00 tel. (32) 737 19 19, 607075059

Kwestionariusz zgłoszenia do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Portal Funduszy Europejskich: www.efs.gov.p

Człowiek – najlepsza inwestycja

Ułatwienia dostępu