Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Imię, nazwisko Nazwa Instytucji Stanowisko
Piotr Machota Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Przewodniczący ZI,
Magdalena Skut Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Piestrak Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach,
tel. (032) 211-14-04
Pedagog szkolny
Piotr Pudełko Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (032) 211-15-51
Dzielnicowy
Bogumiła Wójcik Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przewodnicząca GKRPA
Katarzyna Październik-Łukowicz Zespół Szkolno-Przedszkolny
tel. (032) 211-00-19
Pedagog szkolny
Anna Pucka Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach,
tel. (032) 211-18-52
Kierownik, terapeuta
Mateusz Wójcik Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (32) 211-15-51
Dzielnicowy
Szymon Wojtyła Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (32) 211-15-51
Dzielnicowy
Robert Łukowicz Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (32) 211-15-51
Dzielnicowy
Paweł Stokłosa Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (32) 211-15-51
Dzielnicowy
Monika Żółcińska Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
tel. (033) 876-38-47
Kurator zawodowy, Wydział Karny
Marta Michałek Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
tel. (033) 876-38-47
Kurator zawodowy, Wydział Rodzinny
Jacek Węgrzyn Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
tel. (033) 876-38-47
Kurator zawodowy, Wydział Karny
Katarzyna Szymańska Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Brzeszczach
tel. (32) 737-46-46
Psycholog
Marek Podleszański Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik” w Przecieszynie Wiceprezes TKAiWIS
Karolina Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

(32) 737-43-25

Psycholog
Małgorzata Tatara Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

(32) 210-93-40

Pedagog

 

Ułatwienia dostępu