Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Nazwisko i Imię

Nazwa instytucji

Stanowisko/funkcja

Magdalena Skut Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
tel. (032) 211-12-51
przewodnicząca ZI
Machota Piotr Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
tel. (032) 211-12-51
starszy specjalista pracy socjalnej
Zając- Adamska Magdalena Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
tel. (032) 211-12-51
Asystent rodziny
Piestrak Anna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach tel. (032) 737-05-59 pedagog szkolny
Korczyk Beata Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Brzeszczach tel. 32 737-43-25 pedagog szkolny
Październik-Łukowicz Katarzyna Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach tel. 32 737 38 00 pedagog szkolny
Małgorzata Tatara Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

tel.(32) 210-93-40

pedagog szkolny
Pucka Anna Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach,
tel. (
32) 211 11 26
kierownik, terapeuta
Piotr Pudełko Komisariat Policji w Brzeszczach tel. (47) 832 64 00 dzielnicowy
Mateusz Wójcik Komisariat Policji w Brzeszczach tel. (47) 832 64 00 dzielnicowy
Leśniak Grzegorz Komisariat Policji w Brzeszczach tel. (47) 832 64 00 dzielnicowy
Stokłosa Paweł Komisariat Policji w Brzeszczach tel. (47) 832 64 00 dzielnicowy
Moc Andrzej Komisariat Policji w Brzeszczach tel. (47) 832 64 00 dzielnicowy
Marek Podleszański Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik” w Przecieszynie wiceprezes
Wójcik Bogumiła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewodnicząca GKRPA
Monika Żółcińska II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

tel. (33) 876-38-47

kurator zawodowy
Jacek Węgrzyn II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

tel. (33) 876-38-49

kurator zawodowy
Marta Michałek I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich tel. (33) 876-38-29 kurator zawodowy
Kępa – Kubica Sylwia I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich tel. (33) 876-38-29 kurator zawodowy
Katarzyna Szymańska Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Brzeszczach tel. (32) 737-46-46 psycholog

 

Ułatwienia dostępu