Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Terminy

Terminy składania wniosków w okresie zasiłkowym 2019/2020 (od 01 listopada 2019 r. do  31 października 2020 r.) :

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2019 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października  2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA! Wnioski złożone w grudniu lub po tym miesiącu powodują ustalenie prawa od miesiąca złożenia wniosku w przypadku świadczeń ustalanych na okres zasiłkowy.

Natomiast w przypadków wniosków o świadczenia uzależnionych od niepełnosprawności prawo,  jeżeli w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o świadczenie ustalenie prawa następuje od miesiąca złożenia wniosku na komisję lekarską na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ułatwienia dostępu