Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Pracownicy działu

Kierownik: Jadwiga Stolarska

Opiekunki: Czerwik Beata, Rąba Klaudia, Kaniowska Sylwia, Kozieł Ewa, Ksol Marzena, Kwiecień-Paszek Barbara, Sekuła-Dana Estera, Sowa Sylwia, Uroda Agata.

Ułatwienia dostępu