Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zakres usług opiekuńczych

Czynności pielęgnacyjne.

 1. toaleta chorego w łóżku
 2. pomoc przy kąpieli
 3. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 4. prześcielenie łóżka
 5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 6. zgłaszanie wizyt lekarskich
 7. inne czynności wynikające ze stanu chorego
 8. realizacja recept

Czynności gospodarcze.

 1. mycie okien (1 raz w kwartale) w pokoju podopiecznego
 2. utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego (1 raz w tygodniu)
 3. pranie bielizny chorego ( w sprzęcie zmechanizowanym )
 4. przygotowywanie i pomoc w spożywaniu posiłków
 5. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
 6. chodzenie na spacery
 7. zakupy niezbędnych artykułów na potrzeby chorego

Czynności opiekuńcze

załatwianie spraw podopiecznego :

 • uiszczanie opłat
 • prowadzenie podręcznego zeszytu wydatków
 • spacery
Ułatwienia dostępu