Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Poradnictwo specjalistyczne

Wszyscy zainteresowani ideą rodzicielstwa zastępczego (zarówno funkcjonujące rodziny jak i kandydaci) mogą skorzystać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach z:

Porad prawnych

  • poniedziałek w godz. 13.00 – 15.30

Porad psychologicznych

  • czwartek w godz. 8.00 – 14.00
Ułatwienia dostępu