Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2020

dokument PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w 2020r (o wartości powyżej 30tys.Euro). Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843.

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy, dotyczy:
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych –mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy, dotyczy:
  Przedmiot zamówienia: usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Zmiana treści ogłoszenia z dnia 29.12.2020r.o zamówieniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.ze zm.)
  Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.ze zm.)
  Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • 1.Zmiana treści nr 2 ogłoszenia z dnia 29.12.2020r.o zamówieniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.ze zm.)Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o.
  Przedmiot zamówienia: usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • 1.Zmiana treści ogłoszenia z dnia 29.12.2020r.o zamówieniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.ze zm.)
  Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o
  Przedmiot zamówienia: usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczneo wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.ze zm.)
  Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o
  Przedmiot zamówienia: usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 • Przedmiot zamówienia: prowadzenie w 2021r. psychoterapii indywidualnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie i osób u których występuje ryzyko podejmowania zachowań przemocowych.

 

 • Przedmiot zamówienia: Świadczenie w 2021r.  specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób (2 dzieci oraz 1 osoba dorosła) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (§2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 

 

 • Przedmiot zamówienia:  świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania, w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia oraz pomoc mieszkaniowa (§2 pkt 1,2 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.; Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.)

 

 • Przedmiot zamówienia:  świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§2 pkt 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.; Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.)

 

 • Przedmiot zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska dla bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I – XII 2021r.

 

 

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (§2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 

 • Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska dla bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I – XII 2021r.

 

 • Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: polegającej na świadczeniu w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób (2 dzieci oraz 1 osoba dorosła) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (§2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.; Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.)

 

 • Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: polegającej na świadczeniu w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania, w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia oraz pomoc mieszkaniowa (§2 pkt 1,2 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.; Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.)

 

 • Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: polegającej na na świadczeniu w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§2 pkt 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.; Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.)

 

 

Ułatwienia dostępu