Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro.
Przedmiot zamówienia: współprowadzenie grupy wsparcia dla wolontariuszy w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”  realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie umowy cywilno – prawnej.

ikona pdf Specyfikacja zapytania(211KB)

Ułatwienia dostępu