Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Wspieraj Seniora”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„WSPIERAJ SENIORA”
Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia dla  osób powyżej 70 roku życia,
które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe  artykuły, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakup lekarstw,  załatwienia pilnych spraw urzędowych, opłacenia rachunków.
W wyjątkowych przypadkach pomoc może być udzielona również osobom poniżej 70 roku życia.
Uwaga: Senior pokrywa koszt zakupów i opłat.
Zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.
Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Brzeszcze, w szczególności osób mieszkających samotnie, którym rodzina i bliscy z różnych przyczyn nie mogą zabezpieczyć ich podstawowych  potrzeb
(np. z powodu  kwarantanny, izolacji domowej).
Seniorze
Jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię:
Tel.: 22 505 – 11-11
Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie, ustali zakres pomocy, której potrzebujesz
i dostarczy zakupy.
Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach
Tel. 32 211 – 12 – 51 lub  668- 994-230 Program ”Wspieraj Seniora”  jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Ułatwienia dostępu