Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2022

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

 

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2023 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2023 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. 

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2023 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji. LOGOPEDA i KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA.

 

 • Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia: hipoterapia w ramach Programu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie pn. „Budowanie relacji i komunikacja w rodzinie”

 

 

 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych.Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wsparcia wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wsparcia wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Informacja o wyborze oferty dotyczącej realizacji zamówienia w przedmiocie:
  Dostawa opasek bezpieczeństwa- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej wraz z usługą obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu osłonowego „Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 • Zapytanie nr 2 o oszacowanie wartości usług. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w miejscu ich zamieszkania.
 • Zapytanie ofertowe w przedmiocie: Dostawa opasek bezpieczeństwa- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej wraz z usługą obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu osłonowego „Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 • Zapytanie o oszacowanie wartości usług. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w miejscu ich zamieszkania.

 

 • Informacja o wyborze ofertyPrzedmiot zamówienia – usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu