Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2023

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:


Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Link do BIP

ikona pdf Zapytanie ASYSTENT 2023

ikona pdf Załącznik nr 1 Odpowiedź na zapytanie

ikona pdf Załącznik nr 2 Oświadczenie

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:


Przedmiot zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Link do BIP:  KLIKNIJ TUTAJ

ikona pdf Zapytanie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

ikona pdf Załącznik nr 1 Formularz

ikona pdf Załącznik nr 2 Oświadczenia

ikona pdf Informacja z wyboru Asystent 2023


 

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Więcej informacji:  Kliknij tutaj

ikona pdfFormularz

ikona pdfOświadczenia

ikona pdfZapytanie ofertowe – całodobowa opieka wytchnieniowa 2023

ikona pdf Informacja z wyboru opieka wytchnieniowa całodobowa 2023


 

Ułatwienia dostępu