Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu formalnie funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Ośrodka od 2009 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działało w 3 obszarach:

  • punkt pośrednictwa pracy wolontarystycznej, z usług którego mogły korzystać zarówno wolontariusze jak i instytucje czy organizacje chcące podjąć współpracę z wolontariuszami;
  • promowanie wolontariatu i wszystkich wartości z tym związanych, pracy dla dobra drugiego człowieka, zdobywania doświadczeń będących fundamentem aktywności zawodowej w przyszłości,
  • realizacja szkoleń, doradztwo oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze organizowania wolontariatu.

 

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. Centrum Wolontariatu zakończyło swoją działalność w takim charakterze, do jakiego zostało powołane, bowiem spełniło swoje założenia na terenie gminy Brzeszcze. Lokalne instytucje i organizacje oraz pracujący w nich koordynatorzy realizują wspólne przedsięwzięcia, dla których nie istnieje już potrzeba pośrednictwa Centrum Wolontariatu. Osoby koordynujące wolontariat w gminie Brzeszcze posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu zadań. Podjęcie  decyzji o zakończeniu działalności wzmocnione zostało brakiem możliwości realizacji działań operacyjnych z udziałem wolontariuszy w związku z epidemią COVID – 19. Ośrodek Pomocy Społecznej zdecydował się na angażowanie wolontariuszy do poszczególnych zadań, np. w ramach projektów socjalnych.


Ułatwienia dostępu